Железнице Србије ад

eng-flagSR eng-flagEN

Нормативна акта

 

– Колективни уговор „Железнице Србије“ ад (Службени гласник бр.8, 5.2.2021.)

– Правилник о ближем уређивању поступка набавке у „Железницама Србије“ ад – Службени гласник „Железница Србије“ ад бр. 30 ( 31.8.2020.)

– Мере превенције COVID-19

План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести (10.8.2020.)

Статут „Железнице Србије“ ад

Колективни уговор „Железнице Србије“ ад

План образовања кадрова „Железнице Србије“ ад у 2020.години

Решење о одређивању лица за заштиту података о личности (4.12.2019.)

– Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

– Решење о одређивању лица овлашћеног за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у „Железницама Србије“ад

– Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања (Службени гласник „Железнице Србије“ бр.28 од 3. децембра 2015. године)

Лица задужена за подршку запосленима и овлашћена за покретање поступка заштите од злостављања

План образовања кадрова „Железнице Србије“

– Наредба број 5/2019. о спровођењу превентивних мера заштите од пожара у летњем периоду бр. 1/2019-1656 од 13.06.2019. године.

Наредба о спровођењу превентивних мера заштите од пожара у летњем периоду

-Наредба о спровођењу превентивних мера заштите од пожара у зимском териоду

Информативни лист „Пруга“

Часопис „Железнице“