Железнице Србије ад

eng-flagSR eng-flagEN

Контакт Медија центар

 

Медија центар „Железница Србије“ ад

Немањина 6, 11 000 Београд

Телефони: +381-11-3618-308, +381-11-3618-344

Е-mail:   medijacentar@srbrail.rs

 

Биљана Гордић, директор Медија центра

Е-mail: biljana.gordic@srbrail.rs

 

Љиљана Богдановић. главни и одговорни уредник Веб-сајта

Е-mail: ljiljana.bogdanovic@srbrail.rs

 

 

Информативни лист „Пруга“

Часопис „Железнице“