Железнице Србије ад

eng-flagSR eng-flagEN

Ликовни конкурс – „Железница очима деце“

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОРИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА
ДИРЕКТОРИМА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА
ЛИКОВНИМ ПЕДАГОЗИМА

 Поштовани сарадници,

„Железнице Србије“ ад, у чијем саставу је Железнички музеј, позивају Вас да и ове године узмете учешће на 39. ликовном конкурсу „Железница очима деце 2022“.

Више од три деценије Железнички музеј традиционално организује овај конкурс чији је основни циљ да се сачува бар део дечјих мисли везаних за доживљај пруге, возова и људи на железници. Железница је увек била симбол људских веза, сарадње и пријатељства и као таква неисцрпна је инспирација уметничког ликовног стваралаштва.

Жеља нам је да и ове године, очувамо континуитет и вишедеценијску традицију организовања овог јединственог железничког ликовног конкурса.

Позивамо Вас да учествујете на овогодишњем, 39. конкурсу и најбоље ликовне радове доставите Железничком музеју, најкасније до 15. новембра 2022. године.

У Прилогу достављамо пропозиције Ликовног конкурса „Железница очима деце“.

Све додатне информације можете добити на:
• телефон: 011/3610-334
• имејл: aleksandar.pficer@srbrail.rs
• http://www.zeleznicesrbije.com/zeleznica-ocima-dece/

Протекле године за ликовни конкурс «Железница очима деце 2021» приспело је укупно 3.107 радова из 250 основних школa и радионица и 121 предшколских установа, вртића и забавишта. Међу приспелим радовима нашла су се и ликовна остварења ученика из две специјалне основне школе.

ПРОПОЗИЦИЈЕ КОНКУРСА:

Назив Конкурса:
• 39. ЛИКОВНИ КОНКУРС „ЖЕЛЕЗНИЦА ОЧИМА ДЕЦЕ 2022“

Организатор:
• „Железнице Србије“ ад, у чијем саставу је Железнички музеј

Услови Конкурса:

 • Право учешћа на Конкурсу имају деца узраста до 14 година.
  • За Конкурс може да се пошаље највише 10 радова по установи.
  • Радови треба да буду урађени на папиру до величине блока бр. 5 (радове не треба додатно опремати).
  • Радови могу да буду урађени применом различитих техника (оловка, темпера, гваш, аварел, туш, колаж, комбиноване технике).
  На сваки достављени рад на полеђини обавезно написати податке: име и презиме аутора, разред и одељење (годину рођења за предшколску децу), назив школе, место, адресу, телефон, имејл школе и име и презиме ликовног педагога.
  • Обавезују се сви учесници да уз радове за сваког аутора доставе попуњену Изјаву о давању сагласности за прикупљање и обраду података о личности, која се налази на линку: http://www.zeleznicesrbije.com/zeleznica-ocima-dece/.
  • Достављени радови се не враћају.
  • Железнички музеј у Београду преузима сва ауторска права на свим приспелим радовима и може их користити у оквиру реализације Конкурса: за потребе израде плаката, каталога, позивница.
  • Радови који не испуњавају пропозиције Конкурса неће бити узети у разматрање!

Рок за приспеће радова је 15. новембар 2022. године. Радове слати на адресу:

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ ад – ЖЕЛЕЗНИЧКИ МУЗЕЈ
ЗА КОНКУРС
11000 БЕОГРАД, Немањина 6

Резултати конкурса:

• Жири 39. ликовног конкурса, у саставу: Страхиња Вуковић, виши кустос; Ивана Радојевић Бошковић, кустос; Александра Кецман, архивиста; Вукица Вукас Динуловић, архивиста; Александар Пфићер, фотограф документариста; одабраће најбоље радове за излагање и доделити награде.
• У Категорији ликовних радова школске деце биће додељено девет новчаних награда у висини од по 6.000,00 динара и диплома за сваког награђеног учесника.
• У Категорији ликовних радова деце предшколског узраста биће додељено шест новчаних награда од по 4.000,00 динара и диплома за сваког награђеног учесника.
• Родитељи чија деца буду освојила награде потребно је да организаторима Конкурса ради уплате новчаних награда доставе број текућег рачуна и копију личне карте.
• Списак награђених радова биће објављен на званичној веб-презентацији: http://www.zeleznicesrbije.com/zeleznica-ocima-dece/
• Ауторе награђених радова обавестиће организатор, а сви остали учесници информације могу добити телефоном на: 011/3610-334, или имејлом: aleksandar.pficer@srbrail.rs.
• Награђени и одабрани радови овогодишњег конкурса биће изложени у Галерији Железничког музеја од 15. децембра 2022. до 20. јануара 2023. године, као и у виртуелној галерији на веб-презентацији друштва: http://www.zeleznicesrbije.com/zeleznica-ocima-dece/.

 

в.д. генералног директора
„Железнице Србије“ ад

Горан Аџић, дипл.ек.

Обавештење о прикупљању и обради података о личности можете погледати овде.

Изјаву о сагласности можете преузети овде.

Информативни лист „Пруга“

Часопис „Железнице“