Железнице Србије ад

eng-flagSR eng-flagEN

Меморандум о оснивању

  

“СЕЕСАРИ” – Савез за железничке иновације у југоисточној Европи

 

 1. СВРХА И ЦИЉ “СЕЕСАРИ”

Сврха и циљ “СЕЕСАРИ” је да развија, ажурира, повезује и иновира транспортну мрежу у Југоисточној Европи (СЕЕ), са посебним фокусом на железницу у тесној сарадњи , укључујући све учеснике.

Својим потписом на овом документу, партнери изражавају своју опредељеност да:

 • Се удруже у “СЕЕСАРИ” – Савез за железничке иновације у југоисточној Европи, који ће бити основан уз подршку Међународне железничке уније – УИЦ.
 • Јачају размену знања, информација и искустава стечених у мрежи “СЕЕСАРИ” и подрже ширење информација о активностима, успесима и резултатима мреже “СЕЕСАРИ” на простору југоисточне Европе.
 • Допринесу и помогну развој превоза и посебно железница у југоисточној Европи идентификовањем и реализацијом иновативних идеја/решења/пројеката за железнички развој и превоз.
 • Демонстрирају принципе за свеобухватан приступ “СЕЕСАРИ” за одрживи превоз и железницу путем своје заједничке сарадње и сарадње са осталим учесницима, јавношћу и медијима у државама партнера.
 • Омогуће и подрже дијалог о одрживом превозу и мобилности између представника градова, Европске Комисије, надлежних министарстава, јавних и приватних институција за истраживање и развој, заинтересују удружења и непрофитабилне јавне НВО, као и заинтересоване појединце у државама чланицама са нагласком на заједничке изазове у области одрживог превоза и мобилности.
 1. АКТИВНОСТИ МРЕЖЕ

Како би постигли претходно поменуте циљеве и сврху, чланице ће сарађивати својим властитим снагама  и тамо где је то могуће, уз подршку екстерних финансијских извора, као што су фондови Европске комисије и из других извора, како би реализовали следеће активности:

 • Идентификација припрема и покретање нових пројеката и решења за превоз и железнички развој.
 • Идентификација могућности финансирања нових пројеката из локалних, регионалних, националних, европских и других фондова.
 • Организовање “СЕЕСАРИ” догађаја (семинара, радионица, студијских посета, банцхмаркинг, и упознавање најбољих начина рада, итд.), који ће омогућити размену резултата иницијативе “СЕЕСАРИ”, представљање завршених и имплементираних “СЕЕСАРИ” пројеката у југоисточној Европи и појачати дијалог о значајним питањима и изазовима о одрживом превозу између чланица мреже у области југоисточне Европе.
 • Учешће у дешавањима и активностима по избору посвећеним одрживом железничком превозу и одрживој мобилности које ће бити организоване на подручју југоисточне Европе од стране трећих страна, да би се резултати “СЕЕСАРИ” иницијативе проширили, да би се допринело проширењу “СЕЕСАРИ” иницијативе и њене промоције и да би се размениле нове идеја за пројекте.
 • Размена информација на језицима чланица о активностима и резултатима савеза “СЕЕСАРИ” као и активностима и достигнућа њених чланова и саме иницијативе “СЕЕСАРИ”.
 • Објављивање електронских новости на језицима партнера са циљем да се обезбеде тачне информације о активностима савеза и њених чланица у домену одрживог превоза и мобилности као и најновијих вести о “СЕЕСАРИ” активностима, уопште.
 • Објављивање информација о активностима мреже на “СЕЕСАРИ” интернет страници у сарадњи са секретаријатом “СЕЕСАРИ” и коришћење интернет странице као главног информативног канала за размену информација широм ЕУ о активностима мреже “СЕЕСАРИ”.
 1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА МРЕЖЕ
 • Чланство се заснива на добровољном принципу. Чланице могу бити транспортни оператери, управљачи инфраструктуре, произвођачи и добављачи техничке опреме, финансијске институције, истраживачке институције, удружења и интересне групе повезане са железничким превозом, националним и регионалним институцијама, НВО и другим институцијама и управама из ширег домена заинтересованих учесника са подручја југоисточне Европе (државе југоисточне Европе по абецедном реду: Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Грчка, Мађарска, Македонија, Црна Гора, Румунија, Словенија, Србија), као и земље са транспортним коридорима повезаним са земљама југоисточне Европе.
 • Заинтересовани учесници који нису из југоисточне Европе такође, могу бити чланови “СЕЕСАРИ” мреже са статусом посматрача.
 • Стратегија “СЕЕСАРИ” са акционим планом ће бити главни стратешки документ “СЕЕСАРИ” савеза.
 • У остваривању циљева чланица Савеза “СЕЕСАРИ”, чланице ће настојати да обезбеде – базирано на сопственим или заједничким активностима – кофинансирање активности мреже и/или њихових појединачних чланица из локалног, регионалног, националног и буџета ЕУ, као и кредита, донација и спонзорстава, горе наведених и осталих трећих страна.
 • Детаљна правила о активности и управљању “СЕЕСАРИ” биће дефинисана у Пословником о раду “СЕЕСАРИ”.
 • Чланице савеза ће покушати да избегну непотребне конфликте и да евентуалне конфликте решавају у духу узајмног поштовања и основних принципа сарадње у Европи.

    4.КОНСТИТУИСАЊЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ

Савез “СЕЕСАРИ” чине:

 • Генерална скупштина
 • Управни одбор
 • Секретаријат

 

 • Активностима Савеза управљаће и руководити Генерална скупштина, која ће се састајати једном годишње. Генералну скупштину чине сви потписници Меморандума.
 • Генералну скупштину представља председник ког бирају чланови Генералне скупштине.
 • Генерална скупштина оснива Управни одбор “СЕЕСАР”И. Управни одбор чини извршна радна група која руководи радом “СЕЕСАРИ” и његовим Секретаријатом. Детаљна правила Управног одбора биће дефинисана Пословником о раду “СЕЕСАРИ”.
 • Секретаријат је оперативни орган рада који врши координацију и организационе послове.
 • Организационе и координационе активности обезбеђиваће и спроводити Секретаријат “СЕЕСАРИ”.

 

Београд, 27. јануара 2016.

 

Мисија, визија, циљеви                                                                                                                 Оснивачки састанак

Информативни лист „Пруга“

Часопис „Железнице“