Железнице Србије ад

„Дворски воз“ претеча Плавог воза

Специјални воз и Служба специјалног воза организовани су одмах после другог светског рата, крајем 1945. године, за потребе путовања Маршала Тита по земљи и иностранству.

Претходница овом возу био је „Дворски воз“ који је имао тридесетак различитих салона и вагона. За овај воз 1936. године урађено је неколико савремених салонских кола. Током рата неки вагони дворске композиције су уништени, а некима се изгубио сваки траг. Од пронађених кола дворске композиције и бољих путничких кола после оправке формиран је „посебни воз“ за потребе Маршала Југославије Јосипа Броза Тита.


Дочек на станици у Нишкој Бањи, 6.јула 1952.

У Специјалном возу пред полазак за Грчку, 28. мај 1954.

На путу за Љубљану, 11.јуна 1955.

 

Радници Железничке радионице „Херој Срба“ у Смедереву су за 1. мај 1947. године опремили и предали композицију од шест рестаурираних вагона Маршалу на дар.

Плави воз је популарно име Специјалног воза, које се одомаћило у народу и медијима. Име је понео по боји којом су обојени локомотиве и вагони, а сматра се да је идеја о имену потекла од самог Тита.

 

Председнички апартман на точковима                                                                                    Градња Плавог воза

Информативни лист „Пруга“