Железнице Србије ад

eng-flagSR eng-flagEN

O Медија центру

 

Медија центар „Железница Србије“ ад, као организациони део „Железница Србије“ ад, обавља: медијске, информативне, продукционе, промотивне и маркетиншке активности за потребе „Железница Србије“ ад, железничког сектора, као и активности у складу са потребама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у железничком сектору.

У складу са новом медијском стратегијом железнице све више смо окренути железничкој привреди, пословним партнерима и осталим „трећим лицима“, пружајући им на комерцијалној основи медијске услуге, чији је циљ остваривање прихода или промоција железнице и железничког сектора.

У досадашњим медијским, информативним, продукционим, маркетиншким и промотивним активностима Медија центар је доказао професионалност, знање и  одговорност у реализацији пројеката, стекавши протеклих година велико искуство у организацији  најзначајнијих догађаја у овим областима и на државном нивоу.

Захваљујући свеобухватности свог деловања, Медија центар организационо, представља јединствен промотивни и информативни центар српских железница.

Оваква улога Медија центра у складу је са препорукама консултаната и искуствима развијених европских железничких управа да све „non cor“ делатности буду обједињене, комерцијализоване и стављене у функцију новооснованих железничких компанија и тржишта.

Осим информисања јавности, циљ Медија центра је и остваривање сарадње са сличним информативним службама у органима државне управе и локалне самоуправе, институцијама, другим железничким управама и великим домаћим и међународним привредним системима.

Са нама сарађују сви најзначајнији национални и локални штампани и електронски медији, државне институције, локалне самоуправе, институције, друге железничке управе и велики домаћи и међународни привредни системи.

Оваква улога Медија центра „Железница Србије“ ад у складу је са искуствима развијених европских железничких управа и потврђена пракса у великим међународним саобраћајним и другим привредним системима.

Информативни лист „Пруга“

Часопис „Железнице“