Железнице Србије ад

Огласи

Позив и Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности бр. 2/2020 – услуга штампања Службеног гласника „Железнице Србије“ – Oдлука о додели уговора – Одлука о исправци техничке грешке – Обавештење о закљученом уговору
08.07.2020. до 10:00 отварање понуда 08.07.2020. у 11:00
Затворен
ОГЛАС за ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНИХ ДРУМСКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА путем прикупљања писмених понуда
24.06.2020. до 13:00 отварање понуда 25.06.2020. у 12:00
Затворен
Позив и Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1/2020 – набавка електричне енергијe – Изменe Конкурсне документације – Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – Одлука о додели уговора – Oбавештење о закљученом уговору
18.06.2020. до 10:00 отварање понуда 18.06.2020. у 11:00
Затворен
Оглас за четврту продају расходованих друмских моторних возила путем прикупљања писмених понуда
20.11.2019. до 12:00 отварање понуда 21.11.2019. у 11:00
Затворен
Позив и Конкурсна документација за јавну набавку бр. 8/2019 – Закуп пословног софтвера уз пружање консултантских услуга, у отвореном поступку са предлогом за закључење оквирног споразума – Одлука о додели оквирног споразума – Обавештење о закљученом уговору- Одлука о измени Уговора за набавку услуге закупа софтвера – Обавештење о закљученом уговору
01.11.2019. до 12:00 отварање понуда 01.11.2019. у 13:00
Затворен
Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности бр. 7/2019 – Eвродизел и бензин за друмска возила – картице – Одлука о додели уговора – Обавештење о закљученом уговору
20.09.2019. до 10:00 отварање понуда 20.09.2019. у 11:00
Затворен
Позив и Конкурсна документација за јавну набавку бр. 3/2019 – Закуп пословног софтвера уз пружање консултантских услуга, у отвореном поступку са предлогом за закључење оквирног споразума – Oдлука о обустави поступка – Обавештење о обустави поступка
09.09.2019. до 12:00 отварање понуда 09.09.2019. у 13:00
Затворен
Позив и Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности бр. 5/2019 – Услуга штампања гласила и часописа, по партијама – Измене и допуне Конкурсне документације бр.1 – Питања и одговори бр.1- Одлука о додели уговора – Обавештење о закљученом уговору, Партија 1 и Партија 2
20.6.2019. до 10:00 отварање понуда 20.6.2019. у 11:00
Затворен
Позив и Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности бр. 2/2019 – Електрична енергија – Одлука о додели уговора – Обавештење о закљученом уговору
04.06.2019. до 10:00 отварање понуда 04.06.2019. у 11:00
Затворен
ОГЛАС за ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНИХ ДРУМСКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА путем прикупљања писмених понуда
11.02.2019. до 12:00 отварање понуда 12.02.2019. у 12:00
Затворен

Информативни лист „Пруга“