Железнице Србије ад

eng-flagSR eng-flagEN

Огласи

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку у отвореном поступку бр. 1/2017 – Доградња објекта железничке станице Београд центар – међуфаза – проширење плоче на коти 105, између оса 5`-15`/ X-XIII – Измене и допуне Тендерске документације бр. 1, 2 – Питања и одговори бр.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – Одлука о додели Уговора
08.11.2017. до 10:00 отварање понуда 08.11.2017. у 11:00
Затворен
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA за јавну набавку мале вредности бр. 3/2017 – Услуга процене фер вредности некретнина „Железнице Србије“ ад. – Одлука о додели Уговора за јавну набавку мале вредности бр. 3/2017 – услуга процене фер вредности некретнина „Железнице Србије“ ад.
31.08.2017. до 12:00 отварање понуда 31.08.2017. у 12:30
Затворен
ОГЛАС „Железница Србије“ о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп пословног простора
19.07.2017. до 12.00 отварање понуда 21.07.2017. у 12.30
Затворен
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности бр. 2/2017 – Услуга процене фер вредности некретнина „Железнице Србије“ ад. – Питања и одговори бр. 1,2,3,4,5 – Измене и допуне бр.1,2 – Продужење рока за подношење понуда – Oдлука о обустави поступка јавне набавке
24.07.2017. до 12,00 отварање понуда 24.07.2017. у 12,30
Затворен
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности бр. 3/2017 – Kонсултантске услуге из области финансија и књиговодства – Одлука о додели уговора – Обавештење о закљученом уговору
08.06.2017. до 09:00 отварање понуда 08.06.2017. у 10:00
Затворен
ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
09.01.2017. до 12:00 отварање понуда 13.01.2017. у 12:30
Затворен
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 3/2016 – Евро дизел и бензин за друмска возила -Измене и допуне бр.1- -Обавештење о продужењу рока за достављање понуда- -Одлука о додели уговора за јавну набавку-
09.01.2017. до 10:00 отварање понуда 09.01.2017. у 11:00
Затворен
ЈАВНИ ОГЛАС за издавање у закуп пословног простора путем јавног надметања: Хотел Железничар у Врњачкој Бањи, ресторан у железничкој станици Врњачка Бања и рерсторан у железничкој станици Нови Сад
09.12.2016. до 16:00 Јавна лицитација 16.12.2016. у 12:00
Затворен
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку у отвореном поступку бр. 1/2016 – Електрична енергија – Измена и допуна документације бр.1- -Одлука о додели уговора за јавну набавку-
29.11.2016. до 10:00 отварање понуда 29.11.2016. у 11:00
Затворен
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр. 2/2016 – Рачунари и рачунарска опрема -Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности бр. 2/2016 – Рачунари и рачунарска опрема – Обавештење о закљученом уговору-
01.11.2016. до 10:00 отварање понуда 01.11.2016. у 11:00
Затворен