Железнице Србије ад

eng-flagSR eng-flagEN

Архива

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр.61/2015 – Набавка гумених уметака
03.08.2015. до 10:00 отварање понуда 03.08.2015. у 10:30
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр.51/2015 – Набавка материјала и опреме за одржавање повратног вода и уземљење контактне мреже монофазног система 25 кВ, 50Хз – Питања и одговори бр.1 – – Измене и допуне бр.1 –
03.08.2015. до 11:00 отварање понуда 03.08.2015. у 12:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр.57/2015 – Набавка резервних делова и материјала за локалне радио – мреже, по партијама
03.08.2015. до 13:00 отварање понуда 03.08.2015. у 14:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр.49/2015 – Набавка материјала за потребе одржавања трафостаница 10(20)/0,4 кВ
31.07.2015. до 11:00 отварање понуда 31.07.2015. у 12:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕНЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредностибр.38/2015 – Набавка средњенапонске опреме за одржавање постројења за секционисање трансформаторске станице – Измене и допуне бр.1 – – Питања и одговори бр.1 –
29.07.2015. до 10:00 отварање понуда 29.07.2015. у 11:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр.45/2015 – Услуге ремонта хидрауличних мењача Т211р
28.07.2015. до 11:00 отварање понуда 28.07.2015. у 12:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр. 19/2015 – Набавка скретничке храстове импрегнисане грађе, у отвореном поступку – Питања и одговори бр.1 –
27.07.2015. до 10:30 отварање понуда 27.07.2015. у 11:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр.52/2015 – Услуге израде студије модела функционисња железничке инфраструктуре -Измене и допуне бр.1, бр.2, бр.3- – Обавештење о продужењу рока за достављање понуда бр.1- -Обавештење о продужењу рока за достављање понуда бр.2-
24.07.2015. до 13:30 отварање понуда 24.07.2015. у 14:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр.25/2015 – Радови на изградњи пропуста у км 50+391, 81 за успостављање саобраћаја на делу пруге Београд-Врбница-Државна Граница И то од Ресника до Ваљева
23.07.2015. до 13:30 отварање понуда 23.07.2015. у 14:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр.44/2015 – Услуге ремонта осовинских склопова са заменом моноблока или обруча точка -Питања и одговори бр.1-
23.07.2015. до 10:00 отварање понуда 23.07.2015. у 11:00
Zatvoren