Železnice Srbije ad

eng-flagSR eng-flagEN

Arhiva

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku br.33/2015 – Usluge tekućeg održavanja, popravki I baždarenja kolskih vaga, u otvorenom postupku
20.08.2015. do 12:00 otvaranje ponuda 20.08.2015. u 13:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku male vrednosti br.85/2015 – Nabavka rezervnih delova za ŽAT-c centrale
20.08.2015. do 12:00 otvaranje ponuda 20.08.2015. u 13:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku male vrednosti br.99/2015 – Nabavka rezervnih delova za komunikaciou opremu -Pitanja i odgovori br.1, br.2, br.3 –
20.08.2015. do 11:30 otvaranje ponuda 20.08.2015. u 12:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku male vrednosti br.59/2015 – Nabavka železničkih plombi -Izmene i dopune br.1-
19.08.2015. do 10:30 otvaranje ponuda 19.08.2015. u 11:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku br.89/2015 – Nabavka instrumenata za merenje na telekomunikacionim uređajima
19.08.2015. do 12:00 otvaranje ponuda 19.08.2015. u 13:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku male vrednosti br.50/2015 – Nabavka rezervnih delova za registrofone (12-kanalni registrofon) -Pitanja i odgovori br.1-
18.08.2015. do 12:00 otvaranje ponuda 18.08.2015. u 13:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku male vrednosti br.60/2015 – Nabavka traka za zatezanje sa mehanizmom za vezivanje tereta na vagonu
17.08.2015. do 11:00 otvaranje ponuda 17.08.2015. u 12:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku br.23/2015 – Nabavka obrazaca i strogouračunatih obrazaca, u otvorenom postupku, po partijama – Pitanja i odgovori br.1 –
14.08.2015. do 09:00 otvaranje ponuda 14.08.2015. u 10:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku br.20/2015 – Usluga izrade reda vožnje, u otvorenom postupku -Pitanja i odgovori br.1, br.2- – Izmene i dopune br.1 –
14.08.2015. do 13:00 otvaranje ponuda 144.08.2015. u 14:00
Zatvoren
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Javnu nabavku male vrednosti br.41/2015 – Usluge izrade studije utvrđivanja troškova teretnog voza u robnom saobraćaju na prugama ŽS
12.08.2015. do 12:00 otvaranje ponuda 12.08.2015. u 12:30
Zatvoren