Železnice Srbije ad

eng-flagSR eng-flagEN

Savez za železničke inovacije jugoistočne Evrope (SEESARI) održao sastanak u Srbiji: Mora se ubrzati razvoj železnica Zapadnog Balkana

Savez za železničke inovacije u Jugoistočnoj Evropi (SEESARI) treba da da maksimalan doprinos razvoju i povezivanju transportne mreže jugoistočne Evrope sa fokusom na železnicu, tako da se identifikuju i primene inovativna rešenja i svi raspoloživi finansijski resursi, pre svega oni iz EU, da se unaprede infrastruktura, kao i putnički i robni saobraćaj u regionu. SEESARI može da bude od značajne koristi za železnička preduzeća i druge članove, jer predstavlja doprinos stvaranju realne mogućnosti za realizaciju projekata za koje je su oni zainteresovani, korišćenjem zajedničkih napora,znanja,nastupa, finansijskih i drugih domaćih i pe svega, raspoloživih resursa EU i drugih zainteresovanih finansijskih institucija i kompanija.

 
Ovo je zaključeno na sastanku »Kor Grupe« Saveza za železničke inovacije u jugoistočnoj Evropi, koji je ovih dana održan u Beogradu i Mokroj Gori. Pored članova SEESARI, na sastanku su učestvovali i predstavnici Međunarodne železničke unije iz Pariza, zatim četiri kompanije železničkog sektora u Srbiji („Železnice Srbije“ ad, „Srbija Voz“, „Srbija Kargo“ i „Infrastruktura Železnice Srbije“), kao i Saobraćajnog instituta CIP iz Beograda.

Organizator sastanka bile su „Železnice Srbije” ad, koje su bile i jedan od inicijatora osnivanja ovog saveza.
Učesnici sastanka osvrnuli su se na dosadašnje aktivnosti i dogovorili šta je u narednom periodu potebno uraditi u organizacionim i akcionom smislu, da bi realizovali postavljene ciljeve.

Članovima su se najpre obratili Miroslav Stojčić, generalni direktor „Železnice Srbije” ad i dr Peter Verlič, predsednik Saveza i direktor Prometnog institiuta – Ljubljana, podsećajući da je ideja o formiranju Saveza SEESARI potekla je od generalnog direktor Međunarodne železničke unije (UIC) Žan Pjer Lubinua na beogradskoj konferenciji o železnicama ovog regiona, pre dve godine.

Na sastanku je konsatatovano da su u aktuelnim tržišnim uslovima poslovanja neophodni novi inovativni pomaci, projekti i sve ono što može da poboljša uslugu koju železnica pruža svojim korisnicima. Sami možemo dosta, rečeno je, ali zajedno mnogo više. Da bi posao kojim se bavi SEESARI bio unapredjen, potrebno je da se iskoristi svi raspoloživi resursi, a posebno konkretna podršku koju je ovaj Savez dobio od Međunarodne železničke unije (UIC), Zajednice evropskih železnica i infrasrukturih kompanija (CER), institucija i pojedinaca EU, što može da olakša pristup fondovima koje bi realno mogli da se iskoriste za razvojne projekte, novo znanje i inicijative, rečeno je pored ostalog.

Na sastanku je dogovoreno da se ispita mogućnost uspostavljanja SEESARI Saveza kao podregionalne grupe ili specijalne grupe unutar UIC, da se finalizuje radna struktura SEESARI i predloženo je da sedište sekreatarijata SEESARI Saveza bude u Parizu radi institucionalne povezanosti sa UIC, a regionalno u Beogradu. Dogovoreno je i da se pripremi sastanak genealnih direktora železnica regiona, koji bi trebalo da uzmu aktivnije učešće u radu Saveza, u čemu će ih podržati i generalni direktor UIC, koji bi trebalo da podršku za to zatraži i od ministara saobraćaja zemalja regiona. Od UIC će, takođe, biti zatraženo da preduzme određene aktivnosti u vezi sa činjenicom da razlike između železnica jugoistočne i zapadne Evrope postaju sve veće, što će biti smetnja razvoju jedinstvenog železničkog prostora (SERA).

Učesnici sastanka saglasili su se i da treba učiniti napor kako bi se obazbedili i potpisi Deklaracije o namerama od strane železnica: Grčke, Rumuniije, Bugarske, Mađarske, Turske, kao i od strane železnica Austrije, Nemačke, Italije, Francuske i Rusije. Predsednik SEESARI posetiće generalne direktore na području SESARI kako bi ih lično infomrisao i obezbedio njihovu podršku, a Savez će predstaviti i na Evropskoj skupštini u Milanu, kao i na predstojećem sastanku generalnih direktora evropskih železnica.

Informativni list „Pruga“

Časopis „Železnice“