Železnice Srbije ad

eng-flagSR eng-flagEN

Šarganska osmica

„Šarganska osmica“ – Od „Ćire“ do „Nostalgije“

Nekada…

Ova pruga bila je žila kucavica i veza Evrope sa Jadranskim morem. Od Beograda do Dubrovnika i Zelenike, uskokolosečnom prugom od 760 mm, od 1925. do 1974.godine kroz tunele, preko mostova i kroz planinske useke saobraćao je čuveni voz „Ćira“ ostavljajući za sobom prepoznatljivi miris dima parne lokomotive…

Sada…

Deo ove pruge na relaciji od stanice Šargan Vitasi do Mokre Gore, koji predstavlja jedinstveno graditeljsko delo, otrgnut je od zaborava i čuvenom “Šarganskom osmicom“ ponovo odjekuje klaparanje vagona i pisak parnjače muzejskog voza „Nostalgija“.

Od Mokre Gore do stanice Šargan Vitasi “Nostalgija” prolazi kroz 22 tunela, preko pet mostova, savladava visinsku razliku od 300 metara i sve to na ukupnoj razdaljini od 15.440 metara.

Za vreme vožnje putnici imaju priliku da sa nekog od pet vidikovaca sagledaju bogatstvo i lepotu prirode ovoga kraja.

 

 

LETNJA SEZONA SAOBRAĆAJA MUZEJSKOG VOZA „NOSTALGIJA“
1. APRIL 2018. – 31. OKTOBAR 2018.

Red vožnje

Mokra Gora (polazak)

Šargan Vitasi (dolazak – polazak)

Mokra Gora (povratak)

10:30 č

11:07 č – 11:29 č

13:58 č

13:30 č
14:07 č – 14:29 č
15:48 č

16:10 č*

16:47 č – 17:09 č*

18:38 č*

*Fakultativni voz koji će saobraćati kao redovan voz od 1. jula do 31. avgusta 2018. godine.

 

Cene pojedinačnih voznih karata

Vozne karte-relacija

Odrasli

Deca
od 6-14 godina

Mokra Gora – Šargan Vitasi – Mokra Gora

800,00 din.

400,00 din.

Mokra Gora – Višegrad – Mokra Gora

1000,00 din.

500,00 din.

Deca do 6 godina prevoze se besplatno.

 

Cene zakupa kola za voz „Nostalgija“

Zakup kola na relaciji Mokra Gora- Šargan Vitasi-Mokra Gora

( Cena zakupa u din.)

Zakup kola broj 0409 za maksimalno 35 putnika

35.000,00

Zakup kola broj 0410 za maksimalno 25 putnika

25.000,00

 

Cene zakupa voza „Nostalgija“

Zakup voza po fakultativnoj trasi

Zakup voza sa dizel vučom (din.)

Zakup voza sa  parnom vučom (din.)

Zakup voza za noćnu vožnju(din.)

Mokra Gora – Šargan Vitasi – Mokra Gora

70.000,00

130.000,00

Mokra Gora – Jatare* – Mokra Gora

80.000,00

*Noćna vožnja se obavlja samo do stanice Jatare (sa dizel vučom).

 

Zakup voza po posebnom redu vožnje

Zakup voza sa dizel vučom (din.)

Zakup voza sa parnom vučom (troja put.kola)

Zakup voza za noćnu vožnju (troja putnička i 1 teretna kola)

Mokra Gora – Šargan Vitasi – Mokra Gora

85.000,00

145.000,00

 155.00,00

 

Zakup voza po fakultativnoj trasi

 ( Cena zakupa u din.)

Mokra Gora – Državna granica -Višegrad – Mokra Gora (dizel vuča)

85.000,00

Mokra Gora – Državna granica – Višegrad – Mokra Gora (parna vuča)

145.000,00

 

Zakup voza po posebnom redu vožnje

(Cena zakupa u din.)

Mokra Gora – Državna granica -Višegrad – Mokra Gora (dizel vuča)

100.000,00

Mokra Gora – Državna granica – Višegrad – Mokra Gora (parna vuča sa troje putničkih kola)

160.000,00

Mokra Gora – Državna granica – Višegrad – Mokra Gora (parna vuča sa troje putničkih i  jedna teretna kola)

175.000,00

 

Telefon za rezervacije i informacije za voz „Nostalgija“:

Centralni buking „Šarganska osmica“ Radnim danima (ponedeljak – petak ) 07-15č tel. 031/510-288, Faks:031/ 510-688;
Vikendom (subota i nedelja) 08-18 h 031/ 800 – 003
e-mail : buking.sargan8@srbrail.rs

 

Prodajna mesta za vozne karte:

Stanica Mokra Gora Telefaks: 031 /800–003