Железнице Србије ад

Огласи

ОГЛАС за прикупљање писмених понуда ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
02.04 2018. до 12:00 отварање понуда 04.04.2018. у 14:00
Затворен
ОГЛАС за прикупљање писмених понуда ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
13.02.2018. до 12:00 отварање понуда 19.02.2018. у 12:00
Затворен
ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ у својини „Железнице Србије“ ад прикупљањем писмених понуда
10.01.2018. до 15:30 отварање понуда 11.01.2018. у 9:00
Затворен
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA за јавну набавку у отвореном поступку бр. 2/2017 – Израда Плана детаљне регулације железничке инфраструктуре у Макишу, ГО Чукарица – Измене и допуне Конкурсне документације бр. 1, 2 – Промена рока за подношење понуда бр. 1, 2 – Одлука о додели уговора
08.12.2017. до 10:00 отварање понуда 08.12.2017. у 11:00
Затворен
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку у отвореном поступку бр. 1/2017 – Доградња објекта железничке станице Београд центар – међуфаза – проширење плоче на коти 105, између оса 5`-15`/ X-XIII – Измене и допуне Тендерске документације бр. 1, 2 – Питања и одговори бр.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – Одлука о додели Уговора
08.11.2017. до 10:00 отварање понуда 08.11.2017. у 11:00
Затворен
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA за јавну набавку мале вредности бр. 3/2017 – Услуга процене фер вредности некретнина „Железнице Србије“ ад. – Одлука о додели Уговора за јавну набавку мале вредности бр. 3/2017 – услуга процене фер вредности некретнина „Железнице Србије“ ад.
31.08.2017. до 12:00 отварање понуда 31.08.2017. у 12:30
Затворен
ОГЛАС „Железница Србије“ о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп пословног простора
19.07.2017. до 12.00 отварање понуда 21.07.2017. у 12.30
Затворен
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности бр. 2/2017 – Услуга процене фер вредности некретнина „Железнице Србије“ ад. – Питања и одговори бр. 1,2,3,4,5 – Измене и допуне бр.1,2 – Продужење рока за подношење понуда – Oдлука о обустави поступка јавне набавке
24.07.2017. до 12,00 отварање понуда 24.07.2017. у 12,30
Затворен
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности бр. 3/2017 – Kонсултантске услуге из области финансија и књиговодства – Одлука о додели уговора – Обавештење о закљученом уговору
08.06.2017. до 09:00 отварање понуда 08.06.2017. у 10:00
Затворен
ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
09.01.2017. до 12:00 отварање понуда 13.01.2017. у 12:30
Затворен

Информативни лист „Пруга“