Железнице Србије ад

Огласи

ОГЛАС за ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНИХ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА путем прикупљања писмених понуда
11.02.2019. до 12:00 отварање понуда 12.02.2019. у 11:00
Затворен
ОГЛАС за ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНИХ ДРУМСКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА путем прикупљања писмених понуда
10.12.2018. до 12:00 отварање понуда 11.12.2018. у 12:00
Затворен
ОГЛАС за ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНИХ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА путем прикупљања писмених понуда
10.12.2018. до 12:00 отварање понуда 11.12.2018. у 11:00
Затворен
ОГЛАС за ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНИХ ДРУМСКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА И МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА путем прикупљања писмених понуда
26.10.2018. дo 11:00 отварање понуда 29.10.2018. у 12:00
Затворен
Позив и Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности бр. 6/2018 – Дизел и бензин за друмска возила (преузимање деривата путем кредитних картица).- Измене и допуне Конкурсне документације бр.1- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-Одлука о додели уговора – Обавештење о закљученом уговору
24.08.2018. дo 10:00 отварање понуда 24.08.2018. у 11:00
Затворен
ОГЛАС за прикупљање писмених понуда ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
09.07.2018. до 15:00 отварање понуда 10.07.2018. у 14:00
Затворен
Позив и Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности бр. 5/2018 – Рек сервер – Одлука о додели уговора – Обавештење о закљученом уговору
30.05.2018. до 10:00 отварање понуда 30.05.2018. у 11:00
Затворен
ОГЛАС за прикупљање писмених понуда ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
30.04.2018. до12:00 отварање понуда 04.05.2018. у 12:00
Затворен
ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности бр. 4/2018 – Електрична енергија – Одлука о додели уговора – Обавештење о закљученом уговору
23.04.2018. до 10:00 отварање понуда 23.04.2018. у 11:00
Затворен
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA за јавну набавку мале вредности бр. 1/2018 – Kонсултантске услуге из области финансија и књиговодства уз имплементацију програмског пакета за финансије и књиговодство – Одлука о додели уговора – Oбавештење о закљученом уговору
11.04.2018. до 9:00 отварање понуда 11.04.2018. у 10:00
Затворен

Информативни лист „Пруга“