Железнице Србије ад

Архива

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ПРОДАЈЕ РАСХОДОВАНИХ ДРУМСКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ПУТЕМ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ – 3
19.07.2016. до 11:00 јавна лицитација 19.07.2016. у 12:00
Затворен
ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.4/2015 – Ауто гуме спољње за друмска возила
29.02.2016. до 11:30 отварање понуда 29.02.2016. у 12:00
Затворен
ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку бр.2/2015 – Набавка угља, у отвореном поступку -Питања и одговори бр.1, бр.2, бр.3 –
25.02.2016. до 11:30 отварање понуда 25.02.2016. у 12:00
Затворен
ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за Јавну набавку бр.1/2015 – Набавка евродизела за механизацију, евродизела за друмска возила, бензина за друмска возила и ТНГ-а за друмска возила, у отвореном поступку, по партијама -Измене и допуне бр.1-
22.02.2016. до 11:30 отварање понуда 22.02.2016. у 12:00
Затворен
ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.2/2015 – Услуге Микрософт лиценце -Питања и одговори бр.1- -Измене и допуне бр.1- -Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
09.02.2016. до 12:30 отварање понуда 09.02.2016. у 13:00
Затворен
ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.3/2015 – Услуге ревизије финансијских извештаја Друштва -Питања и одговори бр.1-
05.02.2016. до 11:30 отварање понуда 05.02.2016. у 12:00
Затворен
ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности бр.1/2015 – Услуге техничког прегледа изграђених капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици Београд Центар-Фаза И -Питања и одговори бр.1, бр.2, бр.3, бр.4-
08.01.2016. до 11:30 отварање понуда 08.01.2016. у 12:00
Затворен
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр.43/2015 –Услуге ремонта главних генератора дизел локомотива, у отвореном поступку
21.10.2015. до 11:00 отварање понуда 21.10.2015. у 12:00
Затворен
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку мале вредности бр.124/2015 – Набавка кварцног песка
19.10.2015. до 11:00 отварање понуда 19.10.2015. у 12:00
Zatvoren
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр.47/2015 – Набавка компресора , делова компресора, у отвореном поступку, по партијама – Измене и допуне бр.1, бр.2, бр.3, бр.4 – -Питања и одговори бр.1- -Обавештење о продужењу рока за достављење понуда-
14.10.2015. до 11:00 отварање понуда 14.10.2015. у 12:00
Zatvoren

Информативни лист „Пруга“