Archives

Позив и Конкурсна документација за јавну набавку бр. 8/2019 – Закуп пословног софтвера уз пружање консултантских услуга, у отвореном поступку са предлогом за закључење оквирног споразума – Одлука о додели оквирног споразума – Обавештење о закљученом уговору- Одлука о измени Уговора за набавку услуге закупа софтвера – Обавештење о закљученом уговору

Позив и Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности бр. 5/2019 – Услуга штампања гласила и часописа, по партијама – Измене и допуне Конкурсне документације бр.1 – Питања и одговори бр.1- Одлука о додели уговора – Обавештење о закљученом уговору, Партија 1 и Партија 2