Железнице Србије ад

Позив и Конкурсна документација за јавну набавку бр. 8/2019 – Закуп пословног софтвера уз пружање консултантских услуга, у отвореном поступку са предлогом за закључење оквирног споразума – Одлука о додели оквирног споразума – Обавештење о закљученом уговору- Одлука о измени Уговора за набавку услуге закупа софтвера – Обавештење о закљученом уговору

Информативни лист „Пруга“