Железнице Србије ад

eng-flagSR eng-flagEN

„Железнице Србије“ ад и јавни извршитељ постигли споразум, обустављен поступак продаје Саобраћајног института ЦИП

 

Јавни извршитељ доставио је данас „Железницама Србије“ ад, као извршном дужнику, закључак којим обуставља поступак спровођења извршења пленидбом 100 одсто удела које ова железничка компанија има у привредном друштву Саобраћајни институт ЦИП.

Овим закључком налаже се и овлашћеном регистратору да изврши брисање заложног права на 100 одсто удела који „Железнице Србије“ ад имају као извршни дужник у Саобраћајном институту ЦИП.

„Железнице Србије“ ад и јавни извршитељ постигли су 1. децембра споразум о начину измирења дуга, којим су дефинисани начин и модел измирења обавезе „Железница Србије“ ад према извршном повериоцу.

Продају Саобраћајног института ЦИП покренуо је јавни извршитељ, с обзиром да је ово предузеће 100 одсто у власништву „Железница Србије“ ад, које су оснивач ЦИП-а и које воде велики број радних спорова са запосленима железнице. Због извршења судских пресуда по основу изгубљених спорова, према Закону о извршењу и обезбеђењу, приступило се извршењу и јавни извршитeљ је покренуо поступак продаје удела „Железница Србије“ ад у Саобраћајном институту ЦИП путем лицитације, која је била заказана за 18. децембар.

Током 2014. и 2015. године постао је правоснажан велики број судских пресуда на име неколико хиљада тужби запослених у највећем броју из 2009. и 2010. године против „Железница Србије“ ад, које су се односиле на обрачун и исплату надокнада за сменски рад. У претходне две године „Железнице Србије“ ад измириле су по том основу износ од скоро две милијарде динара. Истовремено, процењује се да су обавезе „Железница Србије“ ад по том основу још неколико стотина милиона динара.

Информативни лист „Пруга“

Часопис „Железнице“