Железнице Србије ад

Железница нема дуг за струју према „ЕПС-у“

„Ни једно од друштава железничког сектора у Србији, а то су „Железнице Србије“ ад, „Инфраструктура железница Србије“, „Србија Воз“ и „Србија Карго“ на данашњи дан нема неплаћених доспелих обавеза према „Електропривреди Србије“, на име дуга за струју. О томе је обавештена и Светска банка, на састанку који је одржан ове недеље у Влади Републике Србије.
Наиме, износ дуга „Железница Србије“ за струју „Електропривреди Србије“, на дан

31. децембар 2015. године износио је 2.756.311.037 динара, по записнику о међусобном усаглашавању обавеза.

У оквиру спроведеног процеса статусне промене и реструктурирања „Железница Србије“ ад, који је реализован током претходне две године, а уз активно учешће Владе Републике Србије, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и других ресорних министарстава, ММФ-а, Светске банке и Канцеларије Европске комисије у Србији, а на основу Пројектног задатка Светске банке и усвојених извештаја консултаната, „Железнице Србије“ ад су измириле своје обавезе према ЕПС-у закључно са 31. децембром 2015. године.

„Железнице Србије“ ад обавезе према ЕПС-у измириле су у међусобном компензационом аранжману између ЈП „Електропривреда Србије“, „Железнице Србије“, Република Србија и више других учесника у овом поступку.

Овај компензациони аранжман потврђен је Закључком Владе Републике Србије, као и одлукама Надзорног одбора ЕПС-а и Скупштине „Железница Србије“ ад, о чему је информисана и Светска банка, а цео поступак, укључујући и међусобно усаглашавање свих учесника финализован је и у рачуноводственом смилсу у јануару 2017. године.

Нова друштва издвојена из „Железница Србије“, у оквиру статусне промене издвајања уз оснивање (“Инфраструктура железница Србије“, „Србија Воз“ и „Србија Карго“), која су појединачно као новоосноване фирме склапиле уговоре са „Електропривредом Србије“, измирују своје обавезе у законским роковима. Такође, у складу са законским роковима своје обавезе измирују и „Железнице Србије“ ад.

На основу свега наведеног, ни једно од четири железничка друштва из железничког сектора у Србији („Железнице Србије“ ад, „Инфраструктура железница Србије“, „Србија Воз“ и „Србија Карго“) на данашњи дан нема неплаћених доспелих обавеза према ЈП „Електропривреда Србије“.

Програмима пословања за 2017. годину у све четири железничке компаније планирано је и редовно измиривање свих обавеза према „Електропривреди Србије“, што ће бити и реализовано.

Информативни лист „Пруга“