Железнице Србије ад

Влада Србије усвојила три предлога закона о железници

 

Влада Србије, на седници одржаној 5. априла, усвојила је три предлога закона: о железници, о безбедности у железничком саобраћају и о интероперабилности железничког система, наведено је у саопштењу прес-службе Владе. Овим законима уређује се област железничког саобраћаја, обезбеђује даљи развој железнице, отвара тржиште железничких услуга и унапређује безбедност на железници.

Законом о железници уређује се управљање железничком инфраструктуром, делатност железничког превоза, обавља лиценцирање превозника, утврђује област цена и услуга и надлежност Дирекције за железнице.

Законом о безбедности у железничком саобраћају прецизно се дефинише надлежност Дирекције за железнице као националног тела за безбедност.

Законом о интероперабилности железничког система обезбеђује се систем за безбедно кретање возова и омогућава се саобраћање возова на целој европској железничкој мрежи, само уз инфраструктурну, информациону и комуникациону међусобну повезаност.

Усвојеним предлозима обављено је даље усклађивање националног законодавства са прописима Европске уније и примена техничких стандарда који се користе у Европи, саопштено је из прес-службе Владе Србије.

Информативни лист „Пруга“