Железнице Србије ад

Влада Србије објавила је јавне конкурсе за избор директора у три железничка друштва „Инфраструктура железнице Србије“, „Србија Воз“ и „Србија Карго“.

Влада Србије објавила је 5. фебруара јавне конкурсе за избор директора три новоформирана предузећа у „Инфраструктура железнице Србије“, „Србија Воз“ и „Србија Карго“.

Кандидати за места директора могу конкурисати до 20. фебруара, када истиче рок за пријаву.

Услови за именовање директора су да кандидати имају најмање пет година радног искуства, од чега три године на пословима у области железничког саобраћаја или најмање три године на руководећим положајима. Један од услова је и да кандидати нису чланови органа политичке странке, односно да им мирује партијска функција.

Мандат директора друштава, који буду именовани након завршетка јавног конкурса, биће четири године.

Информативни лист „Пруга“