Железнице Србије ад

Висока железничка школа струковних студија спремна за пријем нових студената

Висока железничка школа струковних студија од свог оснивања па до данас била је и остала јединствена високошколска установа на простору бивше СФРЈ. Школа је 2017. године реакредитовала постојеће студијске програме и тиме доказала свој квалитет и оправдала постојање.

Данас Висока железничка школа струковних студија нуди акредитоване студијске програме на основним, специјалистичким и мастер струковним студијама, изванредне услове студирања и квалитетан наставни кадар. Практична настава и стручна пракса се једним делом изводе у специјализованим лабораторијама које се налазе у школи, док је други део практичне наставе резервисан за рад на терену, односно у просторијама привредних субјеката са којима сарађују.

Крајем јуна пријављивање, почетком јула пријемни

У прву годину основних струковних студија у школској 2018/2019. години планиран је упис за 210 студената на следећим студијским програмима:

Кандидати за упис на студијске програме Железнички саобраћај, Железничко машинство, Електротехника у саобраћају и Јавни градски и индустријски саобраћај пријемни испит полажу по избору, из једног од следећа три предмета: математика, физика и основи саобраћаја. Кандидати за упис на студијски програм Комерцијално пословање железнице пријемни испит полажу по избору из једног од следећих предмета: математика, основи саобраћаја и пословна економија. Материјал везан за полагање пријемног испита налази се на сајту школе.

У прву годину основних струковних студија може се уписати лице са стеченим четворогодишњим средњим образовањем.

Пријављивање кандидата је 25, 26. и 27. јуна 2018.; полагање пријемног испита 2. јулa 2018, а упис 11, 12. и 13. јула 2018.

Школа током јуна месеца организује бесплатну интензивну припремну наставу за полагање пријемног испита.

На специјалистичке струковне студије планиран је упис 16 студената који плаћају школарину на студијском програму Железничко машинство.

Ускоро и акредитација за мастер студије

Мастер струковне студије су тренутно у процесу акредитације. По одобрењу Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, биће расписан конкурс за упис 89 студената, самофинансирајућих, на студијским програмима: Саобраћајно инжењерство, Електротехника у саобраћају и Комерцијално пословање у саобраћају.

На мастер и специјалистичке струковне студије могу се уписати кандидати који имају завршене основне струковне студије у Високој железничкој школи или високо образовање стечено на сродним основним студијама одговарајуће стручне области у оквиру образовно научног поља техничко-технолошких наука, односно друштвено-хуманистичких наука, у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова.

Могућност организовања допунске наставе за запослене студенте викендом, прихватљива цена школарине и могућност плаћања у ратама, учествовање на спортским такмичењима, само су неке од додатних погодности студирања у овој образовној институцији.

Умрежени с привредом и другим образовним институцијама

Школа дуги низ година успешно сарађује са многобројним привредним организцијама међу којима су: „Железнице Србије“ ад, „Инфраструкутра железнице Србије“, „Србија карго“, „Србија воз“, Дирекција за железнице, Саобраћајни институт ЦИП, Железнички интегрални транспорт, ЈКП Градско саобраћајно предузеће, и многи други. Одржава се и успешна сарадња са високошколском установама и институтима у земљи и иностранству.

Подсетимо да је у току свог дугогодишњег рада школа прошла неколико етапа развоја. Израсла је на темељима претходне Више железничке саобраћајне школе, основане далеке 1957. године, а почела је са наставним радом 1958. Затим је 1967. реформисана у Вишу железничку школу, да би 2007. године након успешно спроведене акредитације прерасла у Високу железничку школу струковних студија.

Информативни лист „Пруга“