Железнице Србије ад

Tokom vikenda besplatan prevoz železnicom na glasanje za studente i vojnike, za osobe koje se nalaze na vojnoj vežbi, kao i za lica na školovanju u Vojsci Srbije

Tokom vikenda besplatan prevoz železnicom na glasanje za studente i vojnike, za osobe koje se nalaze na vojnoj vežbi, kao i za lica na školovanju u Vojsci Srbije

Информативни лист „Пруга“