Железнице Србије ад

Србији одобрено 5,5 милиона евра за израду техничке документације за обилазну пругу око Ниша и модернизацију пруге Ниш-Прешево

 

Инвестициони оквир за Западни Балкан (WBIF) подржаће, са укупно 5,5 милиона евра бесповратних средстава, израду пројектно-техничке документације за изградњу обилазне пруге око Ниша, као и модернизацију пруге Ниш-Прешево-граница са Македонијом, саопштено је из Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструцтуре.

Одлуку о финансијској подршци припреми техничке документације за ова два пројекта,  Управни одбор WBIF донеo је на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Од укупног износа, два милиона евра одобрено је за израду пројекта за грађевинску дозволу за једноколосечну обилазну пругу око Ниша, као дела модернизације пруге на Коридору 10 од Ниша до Димитровграда. Преосталих 3,5 милиона евра опредељено je за израду идејног пројекта, са студијом оправданости и студијом процене утицаја на животну средину, за модернизацију пруге на Коридору 10, деоница Ниш-Прешево-граница са Македонијом.

Информативни лист „Пруга“