Железнице Србије ад

Савез за железничке иновације југоисточне Европе (СЕЕСАРИ) одржао састанак у Србији: Мора се убрзати развој железница Западног Балкана

Савез за железничке иновације у Југоисточној Европи (СЕЕСАРИ) треба да да максималан допринос развоју и повезивању транспортне мреже југоисточне Европе са фокусом на железницу, тако да се идентификују и примене иновативна решења и сви расположиви финансијски ресурси, пре свега они из ЕУ, да се унапреде инфраструктура, као и путнички и робни саобраћај у региону. СЕЕСАРИ може да буде од значајне користи за железничка предузећа и друге чланове, јер представља допринос стварању реалне могућности за реализацију пројеката за које је су они заинтересовани, коришћењем заједничких напора,знања,наступа, финансијских и других домаћих и пе свега, расположивих ресурса ЕУ и других заинтересованих финансијских институција и компанија.

 
Ово је закључено на састанку »Кор Групе« Савеза за железничке иновације у југоисточној Европи, који је ових дана одржан у Београду и Мокрој Гори. Поред чланова СЕЕСАРИ, на састанку су учествовали и представници Међународне железничке уније из Париза, затим четири компаније железничког сектора у Србији („Железнице Србије“ ад, „Србија Воз“, „Србија Карго“ и „Инфраструктура Железнице Србије“), као и Саобраћајног института ЦИП из Београда.

Организатор састанка биле су „Железнице Србије” ад, које су биле и један од иницијатора оснивања овог савеза.
Учесници састанка осврнули су се на досадашње активности и договорили шта је у наредном периоду потебно урадити у организационим и акционом смислу, да би реализовали постављене циљеве.

Члановима су се најпре обратили Мирослав Стојчић, генерални директор „Железнице Србије” ад и др Петер Верлич, председник Савеза и директор Прометног инститиута – Љубљана, подсећајући да је идеја о формирању Савеза СЕЕСАРИ потекла је од генералног директор Међународне железничке уније (УИЦ) Жан Пјер Лубинуа на београдској конференцији о железницама овог региона, пре две године.

На састанку је консататовано да су у актуелним тржишним условима пословања неопходни нови иновативни помаци, пројекти и све оно што може да побољша услугу коју железница пружа својим корисницима. Сами можемо доста, речено је, али заједно много више. Да би посао којим се бави СЕЕСАРИ био унапредјен, потребно је да се искористи сви расположиви ресурси, а посебно конкретна подршку коју је овај Савез добио од Међународне железничке уније (УИЦ), Заједнице европских железница и инфрасруктурих компанија (ЦЕР), институција и појединаца ЕУ, што може да олакша приступ фондовима које би реално могли да се искористе за развојне пројекте, ново знање и иницијативе, речено је поред осталог.

На састанку је договорено да се испита могућност успостављања СЕЕСАРИ Савеза као подрегионалне групе или специјалне групе унутар УИЦ, да се финализује радна структура СЕЕСАРИ и предложено је да седиште секреатаријата СЕЕСАРИ Савеза буде у Паризу ради институционалне повезаности са УИЦ, а регионално у Београду. Договорено је и да се припреми састанак генеалних директора железница региона, који би требало да узму активније учешће у раду Савеза, у чему ће их подржати и генерални директор УИЦ, који би требало да подршку за то затражи и од министара саобраћаја земаља региона. Од УИЦ ће, такође, бити затражено да предузме одређене активности у вези са чињеницом да разлике између железница југоисточне и западне Европе постају све веће, што ће бити сметња развоју јединственог железничког простора (СЕРА).

Учесници састанка сагласили су се и да треба учинити напор како би се обазбедили и потписи Декларације о намерама од стране железница: Грчке, Румуниије, Бугарске, Мађарске, Турске, као и од стране железница Аустрије, Немачке, Италије, Француске и Русије. Председник СЕЕСАРИ посетиће генералне директоре на подручју СЕСАРИ како би их лично инфомрисао и обезбедио њихову подршку, а Савез ће представити и на Европској скупштини у Милану, као и на предстојећем састанку генералних директора европских железница.

Информативни лист „Пруга“