Железнице Србије ад

Родна равноправност у саобраћају – Жене као возачи промена

 

 

„Србија је прва земља у региону и једна од ретких у свету која је израдила студију о родној равноправности у области саобраћаја. Израда ове студије пионирски је подухват за нашу земљу и први важан корак у постизању веће родне равноправности у сектору транспорта “, изјавио је 6. октобра  Зоран Лакићевић, државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на годишњем састанку Светске банке на тему „Инклузивни транспорт: Жене као возачи промена“.

Он је, у име потпредседнице Владе Србије проф. др Зоране Михајловић, представио достигнућа Владе и Координационог тела за родну равноправност у овој области.

Лакићевић је истакао да је Србија, у претходних неколико година унапредила своје законодавство и механизме када је у питању родна равноправност, а нарочито борба против насиља над женама. Посебно се осврнуо на студију о родној равноправности у области саобраћаја, која ће бити полазна основа и приликом израде нове стратегије саобраћаја.

Ова студија ће имати утицаја и на друге секторе, јер стање родне равноправности у саобраћају одсликава и ширу ситуацију у друштву.

Према речима Лакићевића „анализа је показала да од укупног броја запослених жена свега 2,3% ради у сектору саобраћаја, да жене двоструко више користе јавни превоз за одлазак на посао, јер само 37% жена има возачку дозволу. Све то утиче на ограничену мобилност и ускраћује их за бројне друштвене активности“.

Онлајн састанак из Вашингтона водио је потпредседник Светске банке Мактар Диоп, а учествовали су и Анђела Марија Ороско, министарка саобраћаја Колумбије, представници Европске комисије, приватног сектора и Светске банке.

Информативни лист „Пруга“