Железнице Србије ад

„Пруга“ – 57 година  хроничар историје и чувар железничке традиције

 

 

На данашњи дан, пре 57 година, почео је да излази информативни лист „Пруга“.  Првенствено осмишљен као службени лист који прати и објављује одлуке органа управљања, врло брзо „Пруга“ је постала гласило намењено информисању свих запослених у железничком сектору.

 Данас је „ПРУГА“ прва железничка ревија и једино информативно гласило железничког сектора у Србији. У речи и слици, са више десетина хиљада текстова и фотографија распоређених у 1118 бројева, „Пруга“ је као најпедантнији хроничар историје српских железница бележила најзначајније догађаје у свим сегментима функционисања и рада железнице.

Визуелно и графички налик модерним часописима, а у духу свеопште модернизације железнице и у времену када се успешност и снага овако великог и стратешки важног система мери новоизграђеним колосецима, пређеним километрима најновијих и најсавременијих возова у региону, „Пруга“ је добила још један, веома важан задатак, да креира нови имиџ српских железница и врати поверење путника у возове!

Од момента када је поставила темеље железничком новинарству и главни циљ да сачува железничку историју и традицију, али и прикаже личности, догађаје и друштвене прилике, „Пруга“ је прихватила нове изазове и тенденције у модерном новинарству и успела да, осим у штампаном формату,  разним каналима комуникације и присуством на друштвеним мрежама доспе до свих својих читалаца.

 

 

Информативни лист „Пруга“