Железнице Србије ад

Отвoрена изложба “Железничко благо Београда”

 

Изложбом „ Железничко благо Београда“, која је отворена 23. априла, у 13.00 часова у Салону на Главној железничкој станици Београд, „Железнице Србије“ ад учествују у обележавању међународне манифестације „Belgrade Photo Month“.

 

 

 

 

 

 

 

 

На изложби је приказан део фотографског материјала, 39 фотографија изабраних између више од 2000, које су прикупљене током рекогносцирања терена на подручју Београда. Паралелно, уз савремене фотографије, које приказују рад и изглед железничких објеката, посетиоци могу да се упознају, кроз историјске фотографије, са старим изгледом објеката. Ту се јасно види живот и настанак железничких грађевина, али и њихов значај за живот и развој, како локалне заједнице, тако и Београда и Србије.

Историја и развој железнице на подручју Београда посматра се кроз призму историјских збивања и међудржавних односа Србије и Аустроугарске, али и кроз привредни и урбанистички развој Београда.

Изложба има за циљ да широј јавности скрене пажњу на железничке објекте на тлу Београда, посебно оне чија је функција промењена, али и на оне који су и даље у функцији на железници. Жеља организатора изложбе је да укаже на значај и важност очувања грађевина поред којих свакодневно пролазимо.

Изложбу је припремио Медија центар „ Железница Србије“ ад.

Изложба ће бити отворена сваког дана од понедељка 23. априла до петка 27. априла 2018 од 12 до 18 часова.

Информативни лист „Пруга“