Железнице Србије ад

Oдржана обука о дискриминацији и механизмима заштите од дискриминације

Да је једнакост и забрана дискриминације једно од основних начела људских права, које се огледа у у томе да су сви људи буду исти у правима и вредни поштовања, био је само један од закључака обуке, кроз интерактиван приступ, коју је, 26. фебруара, одржала заменица поверенице за заштиту равноправности гђа Татјана Јокановић. Организатори ове обуке су биле поверенице за етику „Србија Воза“ а.д. и „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д., као и директорка Медија центра „Железница Србије“ а.д.

Учесници обуке, чланови радних група друштава, задужених за израду Кодекса равноправности, су се на почетку упознали са дефиницијом дискриминације која подразумева неоправдано прављење разлике или неједнако поступање у односу на лица због њиховог личног својства на отворен или прикривен начин. Такође, заменица поверенице гђа Јокановић је учеснике информисала која су то лична својства (пол, раса, национална припадност, сексуална опредељеност, политичко опредељење,старосно доба, изглед, итд.), која су основа за дискриминацију, затим их упознала са врстама и облицима дискриминације који се могу манифестовати и уједно прецизирала разлику између мобинга и дискриминације. Нагласила је да је сваки човек вредан поштовања односно да нико не сме бити дискриминисан.

Посебан сегмент обуке био је посвећен надлежности Повереника за заштиту равноправности, као и изради Кодекса равноправности. У том погледу, учесници обуке су имали прилике да се детаљно упознају са целокупним поступком заштите права пред Повереником. Такође, учесницима су представљени механизми и процедура доношења Кодекса равноправности, шта сам Кодекс мора да сарджи и које фазе се морају проћи при изради истог. Истакнуто је да независне институције, међу којима је и Служба поверенице за заштиту равноправности снагом аргумената и угледа помажу људима у остваривању својих права.

Учесницима обуке је био посебно значајан и сегмент посвећен добрим примерима из праксе у погледу израде Кодекса равноправности, међу којима се налазе примери компанија попут IBM, HEWLETT PACKARD и друге. Такође, наведене су и афирмативне мере које су пресудне за постизање пуне равноправности и ради ублажавања неједнакости међу групама и појединцима на пример када је реч о женама, Ромима и другим.

На крају обуке је посебно истакнуто да се у свакој фази израде Кодекса равноправности у оквиру компаније, може обратити за помоћ Поверенику за заштиту равноправности као и да им је веома важна добра сарадња са послодавцима који су посвећени супростављању дискриминацији.

Информативни лист „Пруга“