Железнице Србије ад

Контејнерски терминал  у Макишу спреман да почне с радом

 

 

Превоз робе железницом данас је један од најекономичнијих видова транспорта. Према проценама, до 2050. године око 75 одсто укупне количине робе биће превезено возовима. Железница омогућава сигуран транспорт великих и тешких терета, на дугим релацијама, а еколошки је најчистији вид превоза због смањења емисије угљен-диоксида.

  

Последњих неколико година огромне инвестиције улажу се у железницу, како у инфраструктуру, тако и у возна средства. Уз помоћ и подршку Владе Републике Србије и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре направљен је план и за опоравак  привредног друштва „Железнички интегрални транспорт Београд“, које је једино друштво у државном власништву чија је делатност превоз и претовар контејнера.

„Први део финансијских средстава у виду донације у износу од 38 милиона динара искоришћен је за  хитну деблокаду рачуна,  и плаћање пореза и доприноса радницима којима је здравствено осигурање истекло 30. јуна, као и   исплата зараде за месец мај. Ревитализована је манипулативна плоча, сервисирана  претоварна механизација. Исплаћени су заостали трошкови превоза за све раднике, исплаћене извршне судске таксе, обновљене све полисе осигурања, обезбеђена царинска гаранција неопходна за рад терминала. Исплаћен је део дуговања према добављачима“, рекла је за „Пругу“ Александра Радић, директорка „ЖИТ-а“.

  

Контејнерски терминал „Железничког интегралног транспорта Београд“ је оперативан и у пуном капацитету спреман да почне поново са радом. У току су интензивне активности менаџмента у преговорима са великим клијентима и комитентима који су у претходном периоду сарађивали са „ЖИТ-ом“, да своје контенерске возове са робом врате на терминал у Макишу.

„У овом моменту с претоварном и транспортном механизацијом коју поседујемо, са привременим терминалом који се простире на површини од око 1,5 ha и на око 1 ha манипулативне површине и царинског складишта у могућности смо да комитентима понудимо: истовар/утовар контејнера са/на воз, претовар и  превоз контејнера и других терета, као и услужно складиштење празних и пуних контејнера“, каже директорка ЖИТ-а.

Опширније о ЖИТ-у ускоро у новом броју листа „Пруга“

 

Информативни лист „Пруга“