Железнице Србије ад

Конституисана Скупштина „Железнице Србије“ ад

 

 

На седници одржаној 29. јула конституисана је Скупштина “Железнице Србије“ ад у саставу: Бранислав Поповић, дипл. инжењер архитектуре из Београда; Саша Роквић, дипломирани економиста из Београда; Филип Ивановић, инжењер информатике-програмер из Београда; проф. др Енвер Гицић, доктор економских наука из Новог Пазара; Зоран Анђелковић, професор цивилне одбране из Београда.

Овлашћења председника Скупштине обављаће Бранислав Поповић.

Влада Републике Србије, на предлог Министарства привреде, 24. јуна 2021. године донела је Закључак 24 Број: 1 19-6003/2021, да се за представнике Републике Србије као оснивача „Железнице Србије” акционарско друштво, у Скупштину „Железнице Србије” акционарско друштво одређују поменути чланови, чиме су стављени ван снаге Закључак Владе 24 Број: 119- 10641/2013 од децембра 2013. године и Закључак Владе 24 Број: 119-298/2015 од 15. јануара 2015. године.

 

Информативни лист „Пруга“