Железнице Србије ад

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности бр. 2/2017 – Услуга процене фер вредности некретнина „Железнице Србије“ ад. – Питања и одговори бр. 1,2,3,4,5 – Измене и допуне бр.1,2 – Продужење рока за подношење понуда – Oдлука о обустави поступка јавне набавке

Информативни лист „Пруга“