Железнице Србије ад

Позив и Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности бр. 6/2018 – Дизел и бензин за друмска возила (преузимање деривата путем кредитних картица).- Измене и допуне Конкурсне документације бр.1- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-Одлука о додели уговора – Обавештење о закљученом уговору

Информативни лист „Пруга“