Железнице Србије ад

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (на српском и енглеском језику) и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр.55/2015 – Набавка електричне енергије – набавка за избор снадбевача са потпуним снадбевањем и уговарање испоруке електричне енергије (комерцијално снадбевање) за потребе напајања електричне вуче и остале службене потрошње у систему „ЖС“ ад за период од 01.10.2015. до 01.10.2016.године, у отвореном поступку – Питања и одговори бр.1 – Измене и допуне бр.1 –

Информативни лист „Пруга“