Железнице Србије ад

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр. 14/2015 – Услуге техничког прегледа изграђених објеката (нови мост и пруга) у оквиру пројекта реконструкција и модернизација деоница Гиље-Ћуприја-Параћин, у отвореном поступку -Питања и одговори бр.1, бр.2- -Измене и допуне бр.1- -Обавештење о продужењу рока за достављање понуда-

Информативни лист „Пруга“