Железнице Србије ад

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр. 115/2014 – Набавка комплетне двоструке колосечне везе са: 2 x 49Е1-Р200-6º лева, 1 x49Е1-Р200-6º десна, 1 x УКД-49Е1-Р215-6º, размак колосека 4.750мм, са класичним саставима, на дрвеним праговима -Питања и одговори бр.1- -Измене и допуне бр.1-

Информативни лист „Пруга“