Железнице Србије ад

Изабран Управни одбор за пројекат модернизације железнице у Србији

 

Влада Србије 14. јануара донела је Одлуку о образовању Управног одбора за реализацију пројекта „Модернизација железничког сектора у Србији“. Пројекат обухвата реконструкцију и изградњу пруга, као и модернизацију железничке инфраструктуре, а задатак Управог одбора биће решавање међуресорних препрека које се могу појавити током спровођења Пројекта, доношење кључних и стратешких одлука од значаја за даљи развој и функционисање железничког система у Србији, као и подршка релевантним институцијама и актерима укљученим у реализацију.

Управни одбор за реализацију пројекта  образован је с циљем да се реализују обавезе из споразума о зајмовима који ће, за потребе финансирања пројекта „Модернизација железничког сектора у Србији“, бити закључени између Републике Србије и Светске банке – Међународне банке за обнову и развој и Републике Србије и Француске развојне агенције – стоји у Одлуци.

За председника УО постављен је министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић, а за његову заменицу државна секретарка у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Биљана Вуксановић.

Чланови Управног одбора су: Анита Димоски, в.д. помоћника министра, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; Јадранка Јоксимовић, министарка за европске интеграције; Саша Стевановић, државни секретар, Министарство финансија; Драган Стевановић, државни секретар, Министарство привреде; Небојша Шурлан, вршилац дужности генералног директора „Инфраструктура железнице Србије“; Ђорђе Прокић, менаџер за економске и кредитне послове из „Србија Воза“; Мира Вукмировић, извршна директорка за развој и заједничке послове из „Србија Карга“; Наташа Церовић, начелница Одељења за регулисање безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја и жичаре за транспорт лица из Дирекције за железнице.

За посматраче су именовани Стивен Ндегва, представник Светске банке; Петар Спасић, представник Делегације Европске уније у Србији; Дејан Ласица, представник Сталног секретаријата Транспортне заједнице; Кире Диманоски, представник Сталног секретаријата Транспортне заједнице; Пол Хикеј, представник Европске инвестиционе банке; Жужана Харгитаи, представник Европске банке за обнову и развој.

Влада Републике Србије затражила је подршку од Светске банке за наставак модернизације железничког сектора. У склопу Пројкта планиране су активности за: побољшање инфраструктуре; повећавање корпоративне активности ради побољшања ефикасности и остваривања комерцијалних циљева свих компанија у железничком сектору; побољшање и подизање на виши ниво поузданости и сигурности железничког саобраћаја, али и свих услуга које се пружају, како у превозу путника, тако и у транспорту робе; већи удео учешћа железнице у мултимодалним транспортним и логистичким пројектима.

Информативни лист „Пруга“