Железнице Србије ад

Информативни лист „Пруга“- хроничар историје српских железница

 

 

На данашњи дан пре 58 година, 23. фебруара 1966. gодине, штампан је први број службено-информативног гласила ЖТП-а „Београд“Пруга“. Са развојем српских железница и лист се мењао и  прилагођавао  захтевима читалачке публике све до данашњих дана, као информативни лист „Железница Србије“ ад .

Током више од пола века излажења и 1124 бројева „Пруга“ је испуњавала важну и одговорну улогу бележећи  значајне догађаје  за пословање и функционисање железничког саобраћаја у Србији. Лист Пруга“ заиста јесте железница – и то онај њен део који је писаном речју и сликом бележио сам живот, као и све оно што железница има као један такав сложени систем.

Професионалним обављањем посла и информисањем о свим важним чињеницама везаним за пословање железнице, новинари „Пруге“ су увек настојали да пренесу на новинске странице део железничке свакодневице али и да буду хроничари развоја железнице.

Након 54 године,  „Пруга“ је променила свој визуелни идентитет и концепцију и постала права железничка ревија – савремен, модеран часопис. И поред промењене концепције и садржаја успешно се прилагодила темпу живота и све бржим информацијама и комуникацијама истовремено развијајући, поред штампаног и електронско издање. На тај начин, „Пруга“ је успела да се наметне као информативно гласило свих железничара и целокупног железничког сектора са циљем, да у наредним годинама, прерасте те оквире.

Информативни лист „Пруга“, под окриљем Медија центра “Железнице Србије“ ад, осим информативне улоге све више постаје иницијатор и организатор медијских, промотивних и комерцијалних железничких активности и на тај начин развија потпуно нову димензију свог пословања.

 

Честика УНС-а

Информативни лист „Пруга“