Железнице Србије ад

„Чисто и сигурно“ и у ресторану „Железнице Србије“

 

Ресторан „Железнице Србије“ у Пословној згради српских железница добитник је сертификата „Чисто и сигурно“, који издаје Пословно удружење хотелско-угоститељске привреде – HORES.

Сертификат је издат првог маја и представља потврду да је ресторан „Железнице Србије“ у Пословној згради српских железница испунио све услове из прописаних смерница Светске здравствене организације, препорука Института за јавно здравље Србије „М. Ј. Батут“, Глобалног протокола за нову нормалу Светског  савета за путовање и туризам – WTTC и Протокола PU HORES о здравственим, хигијенским и безбедоносним мерама заштите гостију и запослених ради сузбијања ширења вируса COVID-19, као и примену прописаних стандарда за угоститељске објекте.

Стицањем овог документа угоститељски објекат је стекао и право коришћења печата „Сигурно путовање“ и „Чисто и сигурно“.

Информативни лист „Пруга“