Железнице Србије ад

1.април – Пролећно чишћење железничке инфраструктуре

Петак, 31. март 2017.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. организује акцију пролећног чишћења и уређења железничког простора и имовине на територији целе Србије у суботу, 01. априла, од 9.00 до 14.00 часова – саопштено је у овој железничкој компанији.

Предвиђено је чишћење свих станичних зграда, перона, колосека, вестибила, потходника као и уклањање растиња и корова на станичном подручју. У сарадњи са надлежним општинским комуналним предузећима, отпад ће бити селектован према врсти и отпремљен на места предвиђена за његово депоновање.

Образован је централни штаб, који ће све време трајања акције, добијати извештаје са терена и координирати целу акцију. Менађмент „Инфраструктуре железнице Србије“ на челу са вд генералним директором Душаном Гарибовићем, обићиће пунктове у Београду, Чачку, Пожеги и Ужицу.

У акцији ће добровољно учествовати 3265 запослених радника “Инфраструкруре”. Током акције чишћења, посебно ће се водити рачуна о безбедност запослених на колосецима и у зони електрифицираних пруга.

Информативни лист „Пруга“