Железнице Србије ад

Скупштина Акционарског друштва

 

 

Закључком  Владе Републике Србије,  24 Број: 119-6003/2021 од 24. јуна 2021. године и 24 Број: 119-6938/2021 од 23. јула 2021. године, за представнике Републике Србије, као оснивача „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд, за коју на основу законског овлашћења оснивачка права врши Влада, у Скупштину „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд, одређени су:

 

  • Бранислав Поповић, дипл. инжењер архитектуре из Београда (биографија),
  • Саша Роквић, дипл. економиста из Београда (биографија),
  • Горан Гавранчић, мастер инжењер саобраћаја из Новог Сада (биографија) ,
  • проф. др Енвер Гицић доктор економских наука из Новог Пазара (биографија),
  • Зоран Анђелковић, професор цивилне одбране из Београда (биографија).

            Овлашћења председника Скупштине врши Бранислав Поповић.

 

Закључке Владе можете погледати овде.

 

Контакт телефони председника и чланова Скупштине Акционарског друштва „Железница Србије“ Београд

Тел: (381 11) 361-82-96; Фаx: 361-83-16

 

 

Информативни лист „Пруга“