Železnice Srbije ad

Plavi voz

Plavi voz – Voz mira

PLAVI VOZ – jedan od najpoznatijih i najpopularnijih vozova u celom svetu izgrađen je davne 1959. godine za putovanja nekadašnjeg predsednika bivše SFRJ (Socijalističke Federativne Republike Jugoslacije) Josipa Broza Tita. Voz je projektovan da zadovolji sve uslove za Titov ugodan boravak, kao i protokolarne obaveze tokom putovanja u zemlji i u inostranstvu.


Tito u Plavom vozu prilokom posete
Kumanovu, 19.novembra 1961.
Maršal Tito Plavim vozom prešao je preko 600 hiljada kilometara putujući njime prugama kroz Jugoslaviju, ali i van nje u: Francusku, Poljsku, Austriju, Mađarsku, Rumuniju, Bugarsku, Grčku i SSSR.

Tito na stanici u Baru, prilikom puštanja pruge Beograd-Bar, 28. maja 1976.

Tito i Jovanka Broz ulaze u salon Plavog voza
u stanici Beograd, 28.maja 1976.

Ovim vozom putovalo je preko 60 stranih državnika i državnih delegacija među kojima su i najuticajniji lideri 20. veka : Hruščov, Brežnjev, U Nu, Naser, Gandi, Ahmed Ben Bela, Seku Ture, Dželal Bajar, Konstantin Karamanlis, grčki kralj Pavle i kraljica Frederika, britanska kraljica Elizabeta, princ Filip i princeza Ana, kao i mnogi drugi.


Engleska kraljica Elizabeta II

Gamal Abdel Naser

 


Grčki kralj Pavle i kraljica Frederika 1955.

Tito i Haile Selasije

Plavim vozom, na svoje poslednje putovanje, Josip Broz Tito je prevežen od Ljubljane do Beograda, gde je sahranjen u „Kući cveća“ 1980. godine.

 

Predsednički apartman na točkovima