Železnice Srbije ad

Šarganska osmica

 

„Šarganska osmica“ – Od „Ćire“ do „Nostalgije“

Nekada…

Ova pruga bila je žila kucavica i veza Evrope sa Jadranskim morem. Od Beograda do Dubrovnika i Zelenike, uskokolosečnom prugom od 760 mm, od 1925. do 1974.godine kroz tunele, preko mostova i kroz planinske useke saobraćao je čuveni voz „Ćira“ ostavljajući za sobom prepoznatljivi miris dima parne lokomotive..

Sada…

Deo ove pruge na relaciji od stanice Šargan Vitasi do Mokre Gore, koji predstavlja jedinstveno graditeljsko delo, otrgnut je od zaborava i čuvenom “Šarganskom osmicom“ ponovo odjekuje klaparanje vagona i pisak parnjače muzejskog voza „Nostalgija“.

Od Mokre Gore do stanice Šargan Vitasi “Nostalgija” prolazi kroz 22 tunela, preko pet mostova, savladava visinsku razliku od 300 metara i sve to na ukupnoj razdaljini od 15.440 metara.

Za vreme vožnje putnici imaju priliku da sa nekog od pet vidikovaca sagledaju bogatstvo i lepotu prirode ovoga kraja.

 

 

 SEZONA SAOBRAĆAJA MUZEJSKOG VOZA „NOSTALGIJA“

 30. mart – 30.oktobar 2024. godine

 

Red vožnje

Mokra Gora (polazak)

Šargan vitasi (povratak)

8:00 č*

8:57 č*

10:30 č

11:27 č

13:30 č

14:27 č

16:10 č**

*Boz saobraća fakultativno
**Voz saobraća redovno samo od 15.juna do 31. avgusta.

 

Mokra Gora (polazak)*

Višegrad (povratak)

 

Cene pojedinačnih voznih karata

Vozne karte-relacija

Odrasli

Dizel vuča

Deca od 6-14 godina

Dizel vuča

Mokra Gora – Šargan Vitasi – Mokra Gora

1200 din.

600 din.

Mokra Gora – Višegrad – Mokra Gora 

1800 din.

900 din.

Deca do 6 godina prevoze se besplatno.

 

Cene pojedinačnih voznih karata

Vozne karte-relacija

(tokom zimskog reda vožnje)

Sve kategorije putnika

Dizel vuča

Sve kategorije putnika

Parna vuča

Mokra Gora – Jatare- Mokra Gora

800 din.

1.200 din.

 

Cene zakupa kola za voz „Nostalgija“

Zakup kola na relaciji Mokra Gora- Šargan Vitasi-Mokra Gora

( Cena zakupa u din.)

Zakup kola broj 0409 za maksimalno 34 putnika

50.000 

Zakup kola broj 0410 za maksimalno 26 putnika

40.000 

 

Cene zakupa voza „Nostalgija“

Zakup voza po fakultativnoj trasi

Zakup voza sa dizel vučom (din.)

Zakup voza sa  parnom vučom (din.)

Zakup voza za noćnu vožnju(din.)

Mokra Gora – Šargan Vitasi – Mokra Gora

100.000,00

180.000,00

Mokra Gora – Jatare* – Mokra Gora

115.000

*Noćna vožnja se obavlja samo do stanice Jatare (sa dizel vučom).

 

Zakup voza po posebnom redu vožnje

Zakup voza sa dizel vučom (din.)

Zakup voza sa parnom vučom (troja put.kola)

Zakup voza sa parnom vučom (troja putnička i 1 teretna kola)

Mokra Gora – Šargan Vitasi – Mokra Gora

120.000

190.000

 210.000

 

Zakup voza po fakultativnoj trasi

 ( Cena zakupa u din.)

 Mokra Gora – Državna granica – Višegrad – Mokra Gora (dizel vuča)

150.000

Mokra Gora – Državna granica – Višegrad – Mokra Gora (parna vuča)

250.000

 

Zakup voza po posebnom redu vožnje

(Cena zakupa u din.)

Mokra Gora – Državna granica – Višegrad – Mokra Gora (dizel vuča)

170.000

Mokra Gora – Državna granica – Višegrad – Mokra Gora (parna vuča sa troje putničkih kola)

270.000

Mokra Gora – Državna granica – Višegrad – Mokra Gora (parna vuča sa troje putničkih kola i jedna teretna kola)

290.000

 

Informacije:

Za redovne polaske vozova

+381 11 360-28-99 (svakog dana od 9:00 -17:00 č),

e-mail: predrez@srbvoz.rs, rezervacija.karata@srbijavoz.rs

Za rezervisanje karata na dan putovanja ( putnička blagajna na Mokroj Gori)

+381 31 800-003

Za zakup voza po fakultatinnoj trasi  ili zakup voza po posebnom redu vožnje

Marketing služba „Srbija Voza“

Telefaks: +381 11 /3616-811

e-mail: marketing@srbvoz.rs

Za sve informacije u vezi sa posebnim uslugama:

Marketing služba „Srbija Voz“

Telefaks: +381 11 /3616-811

e-mail: marketing@srbvoz.rs