Железнице Србије ад

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Јавну набавку бр. 22/2014 – Набавка услуге ремонта ЗФ мењача (ЗФ 4WГ-65ИИ) са машине 08-32 бр. 2276 са набавком и уградњом делова, ремонта преносника снаге са машине 09-32ЦСМ бр.2288 и ремонта мењача АК 6-80 са бирачем на машини 08-32 бр. 2089 и ремонта бирача на машини 07-32 бр.1810, у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда, по партијама -Питања и одговори бр.1, бр.2, бр.3, бр.4-

Информативни лист „Пруга“