Железнице Србије ад

Одлазак „Ћире“

Једна од најлепших траса на свету до 1974. године пролазила је Мокром Гором и долинама разасутим на падинама Таре, Златибора и Шаргана. Пругом уског колосека, која је повезивала Београд са Сарајевом и Дубровником, крстарио је популарни „Ћира“. Готово пола века ова пруга отварала је Мокрој Гори врата у свет.
 


 
Напредак и развој читавог друштва, па и саобраћаја, укинуо је парњаче и пруге уског колосека које су постале део железничке историје. Ову судбину, на жалост, није могла избећи и у свету јединствена Шрганска „осмица“. Наиме, последњи воз Шарганом је прошао 28. фебруара 1974. године.
 

Информативни лист „Пруга“

Часопис „Железнице“