Železnice Srbije ad

eng-flagSR eng-flagEN

Likovni konkurs – „Železnica očima dece“

 

35. LIKOVNI KONKURS
„ŽELEZNICA OČIMA DECE 2018.“

DIREKTORIMA OSNOVNIH ŠKOLA
DIREKTORIMA PREDŠKOLSKIH USTANOVA
LIKOVNIM PEDAGOZIMA
Beograd, oktobar 2018.

Poštovani saradnici,

Imamo čast da vas 35. put pozovemo da učestvujete na našem tradicionalnom likovnom konkursu „Železnica očima dece 2018“ i dalje pod motom da je železnica jedan od simbola ljudskih veza, saradnje i prijateljstva. Mislimo da treba inspirisati i sačuvati bar deo dečjih misli vezanih za njihov doživljaj pruge, vozova i ljudi na železnici.

Moramo sa zadovoljstvom istaći da je 34. likovni konkurs „Železnica očima dece 2017“ prevazišao sva naša očekivanja. Prispelo je 5118 radova iz 386 osnovnih škola i radionica, 135 predškolskih ustanova, vrtića i zabavišta. I ove godine pristigli su radovi dece iz 6 specijalnih osnovnih škola.

Pozivamo Vas da učestvujete i na ovogodišnjem 35. konkursu i najbolje radove dostavite Železničkom muzeju najkasnije do 16. novembra 2018. godine.

U prilogu dostavljamo propozicije Likovnog konkursa „Železnica očima dece“.

Koristimo priliku da Vam preporučimo saradnju sa Železničkim muzejom.

Za sve informacije možete se obratiti na
• telefon: 011/3610-334
• e-mail: aleksandar.pficer@srbrail.rs

PROPOZICIJE KONKURSA:

Naziv Konkursa:
• 35. LIKOVNI KONKURS „ŽELEZNICA OČIMA DECE 2018“

Organizatori:
• „Železnice Srbije“ a.d.
• Železnički muzej

Uslovi Konkursa:

1. Na Konkursu mogu da učestvuju isključivo radovi dece uzrasta do 14 godina.
2. Molimo likovne pedagoge da se pridržavaju pravila konkursa i izaberu i dostave najviše do 10 najboljih radova u predviđenom roku.
3. Radovi treba da budu urađeni na papiru do veličine bloka br. 5. (radove ne treba dodatno opremati).
4. Na svaki dostavljeni rad na poleđini obavezno napisati podatke: ime i prezime autora, razred i odeljenje (godinu rođenja za predškolsku decu), naziv škole, mesto, adresu, telefon, e-mail škole i ime i prezime likovnog pedagoga.
5. Dostavljeni radovi se ne vraćaju.
6. Železnički muzej u Beogradu preuzima sva autorska prava na svim prispelim radovima i može ih koristiti u okviru realizacije Konkursa plakat, katalog, pozivnica…

Dostavljanje radova: konkursne radove treba dostaviti Organizatorima najkasnije do 16. novembra 2018. godine na adresu:

• ŽELEZNIČKI MUZEJ
ZA KONKURS
11000 BEOGRAD, Nemanjina 6

Rezultati konkursa:
• Žiri 35. likovnog konkursa pregledaće sve prispele radove i odabrati najbolje. Samo autori najboljih radova biće blagovremeno obavešteni telefonom.
Svi ostali učesnici informacije mogu dobiti na telefon 011/3610-334.

Izlaganje radova sa Konkursa:
• Odabrani radovi sa ovogodišnjeg Konkursa biće izloženi u Galeriji Železničkog muzeja u Beogradu od 14. decembra 2018. godine.

OVO JE UJEDNO I POZIV ZA OTVARANJE IZLOŽBE
U PETAK 14. DECEMBRA 2018. GODINE U 12:00 SATI

Informacije: Železnički muzej u Beogradu, Nemanjina 6, Telefon: 011/3610-334, veb strana: www.zeleznicesrbije.com/zeleznica-ocima-dece/ i e-mail: aleksandar.pficer@srbrail.rs

  

     NAGRAĐENI AUTORI 34. LIKOVNOG KONKURSA „ŽELEZNICA OČIMA DECE 2017“

DEVET RAVNOPRAVNIH NAGRADA ZA LIKOVNE RADOVE ŠKOLSKE DECE

Anastasija Ristić, V/1, OŠ “9. oktobar”, Prokuplje

Darija Kanjevac, II/1, OŠ “Braća Baruh”, Beograd

Đurđina Đorđević, VII/5, OŠ “Popinski borci”, Vrnjačka Banja

Dunja Pupovac, VI/3, OŠ “Sveti Sava”, Velika Plana

Jovan Krnajski Belovljev, IV raz, Likovna radionica “Em Art”, Subotica

Nadežda Žižić, 14 god, Udruženje građana Studio „Mano“, Novi Sad

Petra Prodanović, 7 god, Udruženje građana Studio „Mano“, Novi Sad

Rastko Tripković, 9 god, Atelje “Kabupa”, Beograd

Stefan Todorović, VIII/3, OŠ “Lazar Savatić”, Zemun

ŠEST RAVNOPRAVNIH NAGRADA ZA LIKOVNE RADOVE DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA

Anđela Tubić, 6 god, PU „Pčelica“, Vrtić „Leptirić“, Sremska Mitrovica

Andrej Staletović, 6 god, PU “Dečja radost”, Vrtić “Pupoljak”, Pančevo

Danilo Ćuzović, 4 god, PU “Radosno detinjstvo”, Vrtić “Zlatna ribica”, Novi Sad

Katja Dobrijević, 6 god, Vrtić “Vrapče”, Zemun

Marija Jovanović, 6 god, PU “Pahuljice”, Brus

Tijana Sukdolak i Srna Đokić, 6 god, Vrtić “Radosno detinjstvo”, Beograd