Železnice Srbije ad

eng-flagSR eng-flagEN

Vlada Srbije objavila je javne konkurse za izbor direktora u tri železnička društva „Infrastruktura železnice Srbije“, „Srbija Voz“ i „Srbija Kargo“.

Vlada Srbije objavila je 5. februara javne konkurse za izbor direktora tri novoformirana preduzeća u „Infrastruktura železnice Srbije“, „Srbija Voz“ i „Srbija Kargo“.

Kandidati za mesta direktora mogu konkurisati do 20. februara, kada ističe rok za prijavu.

Uslovi za imenovanje direktora su da kandidati imaju najmanje pet godina radnog iskustva, od čega tri godine na poslovima u oblasti železničkog saobraćaja ili najmanje tri godine na rukovodećim položajima. Jedan od uslova je i da kandidati nisu članovi organa političke stranke, odnosno da im miruje partijska funkcija.

Mandat direktora društava, koji budu imenovani nakon završetka javnog konkursa, biće četiri godine.

Informativni list „Pruga“

Časopis „Železnice“