Železnice Srbije ad

eng-flagSR eng-flagEN

Poziv na 34. likovni konkurs „Železnica očima dece“

 

“Železnice Srbije” ad i Železnički muzej u Beogradu, organizatori tradicionalnog likovnog konkursa „Železnica očima dece“ , uputili su poziv osnovnim školama, likovnim radionicama, predškolskim ustanovama, vrtićima i zabavištima da učestvuju na ovogodišnjem, 34. dečjem likovnom konkursu.

Na Konkursu učestvuju deca uzrasta do 14 godina, a škole i predškolske ustanove mogu da pošalju do 10 najboljih radova.

Radovi trebaju da budu urađeni na papiru do veličine bloka broj 5. Na poleđini svakog rada je obavezno napisati ime i prezime autora, razred i odeljenje (godinu rođenja za predškolsku decu), naziv škole, mesto, adresu, telefon, e-mail škole, kao i ime i prezime likovnog pedagoga.

 Dečje radove trebalo bi dostaviti najkasnije do 20. novembra 2017. godine na adresu: Železnički muzej, Nemanjina br 6, 11 000 Beograd.

Žiri 34. likovnog konkursa nagradiće najbolje učsnike, a nagrađeni i najuspešniji radovi biće izloženi u Galeriji Železničkog muzeja u Beogradu, od 15. decembra 2017. godine.

Sve Informacije zainteresovani mogu dobiti u Železničkom muzeju u Beogradu, Nemanjina 6, na telefon: 011/3610-334, na našoj veb strani: www.zeleznicesrbije.com/zeleznica-ocima-dece/, i e-mail adresi: aleksandar.pficer@srbrail.rs

Informativni list „Pruga“

Časopis „Železnice“