Železnice Srbije ad

eng-flagSR eng-flagEN

Potpisan Ugovor o saradnji „Železnica Srbije“ ad i Alfa BK Univerziteta

Miroslav Stojčić, generalni direktor „Železnica Srbije“ ad i prof.dr Slavko Vukša, rektor Alfa BK Univerziteta, potpisali su 10. maja u Beogradu Ugovor o poslovnoj saradnji, kojim se definiše saradnja u oblasti obrazovanja zaposlenih u železničkom sektoru i realizacija zajedničkih razvojnih projekata.

Ugovor koji su danas potpisale „Železnice Srbije“ ad i ALFA BK Univerzitet omogućava zaposlenima u železničkom sektoru da studiraju na jednom od pet akreditovanih fakulteta ovog Univerziteta pod povoljnijim uslovima u odnosu na važeće.

Ovakva povoljnost u studiranju omogućena je zaposlenima u sve četiri kompanije železničkog sektora, kao i članovima njihovih porodica.

„Železnice Srbije“ ad na taj način postale su pravi promoter znanja, obrazovanja, iskustva i tradicije u železničkom sektoru, s obzirom da su bez ikakvih sopstvenih finansijskih ulaganja omogućile zaposlenima u celokupnom železničkom sektoru da se obrazuju po znatno povoljnijim uslovima od važećih. Time su se „Železnice Srbije“ ad svrstale među retke državne kompanije u zemlji koje su na ovakav način pokazale brigu o zaposlenima i članovima njihovih porodica.

Generalni direktor „Železnica Srbije“ Miroslav Stojčić istakao je značaj obrazovanja zaposlenih, ne samo kada je reč o novim i savremenijim tehnologijama koje se sve više primenjuju na železnici, već i o prekvalifikaciji i dokvalifikaciji radne snage kao neizbežnih u procesu restrukturiranja, koje se realizuje u srpskim železnicama.

Stojčić je rukovodstvo ALFA BK Univerziteta upoznao i sa inicijativom „Železnica Srbije“ ad da formira Regionalni edukativni centar za obrazovanje železničkog osoblja, što je već dobilo i međunarodnu podršku i priznanje.

Prof.dr Slavko Vukša istakao je veliko zadovoljstvo što su „Železnice Srbije“ ad, kao izuzetno značajna i velika kompanija sa dugom tradicijom, među prvim javnim preduzećima u zemlji  koje su  prepoznale značaj ovakvog vida obrazovanja zaposlenih i najavio brojne aktivnosti koje mogu biti zajednički realizovane.

Prilikom potpisivanja Ugovora o saradnji bilo je reči i o mogućnostima novih zajedničkih projekata, kao što su prihvatanje studenata Univerziteta na studentsku praksu, organizovanje stručnih predavanja, realizacija medijskih aktivnosti na promociji ovog projekta, kao i o brojnim drugim temama.

Informativni list „Pruga“

Časopis „Železnice“