Železnice Srbije ad

eng-flagSR eng-flagEN

Potpisan sporazum o saradnji između Alijanse SEESARI i SHIFT2RAIL-a

 

Predsednik Alijanse SEESARI i direktor Prometnog instituta, preduzeća u sastavu grupe Slovenačkih železnica, dr Petar VERLIČ i izvršni direktor SHIFT2RAIL, Karlo Borghini potpisali su, 18. septembra, prvog dana međunarodnog železničkog sajma Innotrans u Berlinu, sporazum o saradnji. Potpisivanju sporazuma prisustvovala je i Evropska komesarka za transport Violeta Bulc.

Sporazum obuhvata razmenu informacija i aktivnosti na izradi programa istraživanja i inovacija, kao i finansiranje projekta članica Alijanse SEESARI, radi pospešivanja razvoja železnica jugoistične Evrope.

Osnivači Alijanse SEESARI, pored Prometnog instituta, su „Železnice Srbije“ a.d. i UIC. Osnivačka skupština je održana u Beogradu, 27. januara 2016. godine, u prisustvu ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prof. dr Zorane Mihajlović i genralnog direktora UIC-a Žan Pjer Lubinoa. Alijansa SEESARI ima više od 60 železničkih preduzeća iz četrnaest zemalja.

SHIFT2RAIL je preduzeće formirano uz podršku Evropske komisije za javno-privatno partnerstvo za istraživanje i inovacije u železničkom saobraćaju. Osnovni cilj ovog preduzeća je povećanje učešća železnice u prevozu putnika i robe.

Informativni list „Pruga“

Časopis „Železnice“